Đánh Giá Là Nên Học Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Tường Phạm
Tường Phạm

Đánh Giá Là Nên Học Tata English

Ưu điểm

Yêu điểm rất nhiều, ai cũng hòa đồng, giups đỡ lẫn nhau

Điểm cần cải thiện

Rất oke cần nhiều hoạt động vui chơi nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Khoas học rất ok, giảng viên quan tâm luôn giúp đồng hành cùng mọi người, các anh vhoj bạn học luôn giao tiếp trao đổi nhau , các bạn nen học ở đâyyyyyy, chúc các bn thành congggg

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn