Đánh Giá Sơ Bộ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Sơ Bộ

Ưu điểm

Năng động và sáng tạo. Tạo cảm giác thân thiện cho người học

Điểm cần cải thiện

Ít bạn nữ quá

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên chọn ngay bây giờ để cải thiện khả năng giao tiếp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn