Đánh Giá Tata English | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Tân Vũ
Tân Vũ

Đánh Giá Tata English

Ưu điểm

Giáo viên tốt, trợ giảng nhiệt tình, điều kiện học tập khá ổn

Điểm cần cải thiện

Phòng học hơi chật, đôi khi chưa đáp ứng tốt các buổi học có nhiều bạn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình bây giờ tự tin hơn trong việc nói tiếng anh, mình cũng đã từng giao tiếp với người nước ngoài rồi.
tuy nhiên cần bản thân thực hành nhiều hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn