Đánh Giá Tata English - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TATA English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Đánh Giá Tata English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên, anh chị nhiệt tình. Chương trình học tập có chất lượng

Điểm cần cải thiện

Mở rộng quy mô hơn nữa để có thể giúp được nhiều bạn sinh viên hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy chăm chỉ khi đến học TaTa, các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.