Đánh Giá Về Khóa Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Về Khóa Học

Ưu điểm

Môi trường học tập thoải mái, giáo viên gần gũi, mọi người hòa đồng, có nhiều buổi kĩ năng học thêm cực kì bổ ích là môi trường để mọi người phát triển bản thân

Điểm cần cải thiện

Lớp học hơi đông nên các buổi học với trợ giảng hơi ồn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia tất cả các khóa học kĩ năng của tata vì không ở đâu trên trường dạy điều đó

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn