Đánh Giá Về Quá Trình Học Tập Về Trung Tâm Tata English. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Quỳnh Dương
Quỳnh Dương

Đánh Giá Về Quá Trình Học Tập Về Trung Tâm Tata English.

Ưu điểm

Phương pháp học rất tốt, giảng viên cũng như trợ giảng giúp đỡ học viên hết mình.
Được học thêm về thay đổi bản thân, phát triển bản thân.
Có hoạt động để gắn kết với học viên.

Điểm cần cải thiện

Mong trung tâm phát triển hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy đến và học tập ở TATA English để cải thiện tiếng anh của bản thân.
Trung tâm sẽ giúp bạn cải thiện tiếng anh và phát triển bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn