Đánh Giá Về Tataenglish | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đoàn Dương
Đoàn Dương

Đánh Giá Về Tataenglish

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm, môi trg học tập năng động và hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Không có điểm gì cần cải thiện và hài lòng

Trải nghiệm và lời khuyên

Cách học khá mới mẻ và hiệu quả. Lời khuyên cho các bạn mới bắt đầu học TA cần quan tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn