Giảng Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Trần Phượng
Trần Phượng

Giảng Viên

Ưu điểm

Nhiệt tình, tốt bụng, đồng hành, kiên trì và có những lời động viên kịp thời với học viên

Điểm cần cải thiện

Giảng viên tốt và chưa cần cải thiện thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia trung tâm và trách nhiệm với tương lai bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn