Giảng Viên Nhiệt Tình Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giảng Viên Nhiệt Tình Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

Mọi người tận tình, hoà đồng, vui vẻ

Điểm cần cải thiện

Cho tuần lễ kim cương dài hơn ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy chọn tata

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn