Giáo Viên Giảng Dậy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Huy Phạm
Huy Phạm

Giáo Viên Giảng Dậy

Ưu điểm

Nhiệt tình, tận tình, quan tâm tới các học viên , cách thức giảng dậy đa dạng phong phú , giáo viên giảng dậy dễ hiểu tâm huyết ❤️❤️

Điểm cần cải thiện

Chỗ để xe gần trung tâm hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Các cậu nên đăng kí liền tay để cải thiện trình độ tiếng anh của mình sớm nhất nhé

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn