Giáo Viên, Trợ Giảng Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Thu Hiền Nguyễn Thị
Thu Hiền Nguyễn Thị

Giáo Viên, Trợ Giảng Nhiệt Tình

Ưu điểm

Giáo viên và trợ giảng nhiệt tình, nhiều hoạt động ngoại khoá. Tổ chức những khoá học kĩ năng giao tiếp bổ ích

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Được dạy từ gốc , tiến bộ sau một thời gian ngắn học tập. Được tổ chức các hoạt động ngoại khoá

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn