Giáo Viên, Trợ Giảng Nhiệt Tình. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Hiền Thanh
Hiền Thanh

Giáo Viên, Trợ Giảng Nhiệt Tình.

Ưu điểm

Giáo viên, trợ giảng nhiệt tình, luôn quan tâm nhắc nhở học sinh.
Ngoài học Tiếng Anh, ở đây còn được học kĩ năng mềm.

Điểm cần cải thiện

Cải thiện phòng học lớn hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Dành cho những bạn mất gốc, muốn học Tiếng Anh.
Dành cho những người thiếu kiên trì.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn