Giáo Viên Trợ Giảng Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Dương Tú
Dương Tú

Giáo Viên Trợ Giảng Nhiệt Tình

Ưu điểm

Lớp học sạch sẽ, giáo viên và trợ giảng nhiệt tình, học sinh, sinh viên hòa đồng năng động

Điểm cần cải thiện

Lớp học nên có chỗ để xe rộng hơn, có bảo vệ

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất tốt cho học sinh sinh viên muốn rèn luyện sự kiên trì trong việc học tiếng Anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn