Giáo Viên Và Các Anh Chị Trợ Giảng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Doanh Phùng
Doanh Phùng

Giáo Viên Và Các Anh Chị Trợ Giảng

Ưu điểm

Giáo viên và trợ giảng rất nhiệt tình và có sự giáo dục rất thu hút khiến các học sinh rất hứng thú và dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Tất cả đều tốt k có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Một trung tâm tiếng anh tuyệt vời khi dạy cho học sinh k chỉ kiến thức tiếng anh mà còn rèn luyện cả kỹ năng sống rất tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn