Giáo Viên Và Trợ Giảng Nhiệt Tình Tâm Huyết Truyền Cảm Hứng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Trang Lù
Trang Lù

Giáo Viên Và Trợ Giảng Nhiệt Tình Tâm Huyết Truyền Cảm Hứng

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình , luôn truyền năng lượng tích cực . Bên cạnh khóa học về tiếng anh còn được trải nghiệm nhiều hoạt động ngoại khóa mang tích gắn kết và truyền năng lực tích cực

Điểm cần cải thiện

Phòng học rộng hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có nhiều bài học bổ ích . Được truyền cảm hứng và năng lượng . Được tham gia nhiều khóa học ngoại khóa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn