Giáo Viên Và Trợ Giảng Rất Tâm Huyết Và Truyền Cảm Hứng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Trung Phạm
Trung Phạm

Giáo Viên Và Trợ Giảng Rất Tâm Huyết Và Truyền Cảm Hứng

Ưu điểm

Giáo viên và trợ giảng tại đây rất nhiệt tình giảng dạy , môi trường học tập rất vui vẻ , thú vị và hiệu quả , được trải nhiệm nhiều điều thú vị mới mẻ

Điểm cần cải thiện

Phòng học rộng hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn, anh chị nên học ở đây . Sẽ có nhiều điều thú vị tại nơi đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn