Khá Tuyệt Ạ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Ha Thang
Ha Thang

Khá Tuyệt Ạ

Ưu điểm

Môi trường thân thiện, như thể gia đình , có thêm những mối quan hệ tốt đẹp. Được trau dồi nhiều kĩ năng, kiến thức.
Nhiều hoạt động ngoại khoá có ích

Điểm cần cải thiện

Cần cải thiện thêm lớp học cho học viên,

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt. Phương pháp học phù hợp. Được tiếp thu thêm nhiều kĩ năng mềm để phục vụ cho công việc sau này.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn