Khoá Học Nền Tảng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khoá Học Nền Tảng

Ưu điểm

Nhiều hoạt động vui và thú vị cho học viên

Điểm cần cải thiện

Tiếp tục các hoạt động vui hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn mới học đừng ngần ngại mà hãy mạnh dạn tham gia các hoạt động anh chị tổ chức vì các hoạt động thật sự rất vui và ý nghĩa.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn