Khóa Học Nền Tảng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khóa Học Nền Tảng

Ưu điểm

Học cực vui
Giúp bản thân tự tin hơn
Năng động hơn
Kết đc nhiều bạn hơn
Giúp mình nâng cao kiến thức và kĩ năng sống

Điểm cần cải thiện

Các chị nên bớt xinh lại đi nhá

Trải nghiệm và lời khuyên

Một trải nghiệm vừa mang lại kiến thức vừa mang lại kĩ năng sống
Tự tin hơn trong giao tiếp
Dẫn dắt mình từ con số 0 từ vạch xuất phát để đến với đích đến của chính mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn