Khoá Học Nền Tảng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khoá Học Nền Tảng

Ưu điểm

Kiến thức dễ hiểu. Giáo viên nhiệt tình vui vẻ

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Tuyệt vời. Các bạn sinh viên nên học. Đây là một môi trường rất tốt để rèn luyện bản thân và luyện tập các kỹ năng mềm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn