Khoá Học Nền Tảng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Hướng Hà
Hướng Hà

Khoá Học Nền Tảng

Ưu điểm

Giáo viên vô cùng nhiệt huyết
Môi trường năng động
Tuyệt vời

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm vô cùng tuyệt vời
Các e cần học tiếng anh hãy tìm đến Tataenglish

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn