Khoá Học Nền Tảng Tiếng Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Trâm Huyền
Trâm Huyền

Khoá Học Nền Tảng Tiếng Anh

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, luôn truyền động lực cho học viên, môi trường học tốt.

Điểm cần cải thiện

Lớp sinh hoạt hơi bé, ồn, nên chia nhóm trong phòng học hợp lý hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Có các khoá học kỹ năng mang lại trải nghiệm tuyệt vời, giúp cải thiện kỹ năng sống và kỹ năng nghe nói tiếng Anh.
Lời khuyên cho học viên mới: Cần sự kiên trì.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn