Khóa Học Nền Tảng Tiếng Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đặng Thư
Đặng Thư

Khóa Học Nền Tảng Tiếng Anh

Ưu điểm

Giáo viên và trợ giảng thân thiện, nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Tất cả rất tốt không có gì xấu

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy đến Tata để có những trải nghiệm bổ ích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn