Khoá Học Nền Tảng Tiếng Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Bíchh Bíchh
Bíchh Bíchh

Khoá Học Nền Tảng Tiếng Anh

Ưu điểm

1 Môi trường tốt, giúp e tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người, có rất nhiều hoạt động cho học viên!

Điểm cần cải thiện

E Không gì để nói

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở đây để trải nghiệm được nhiều thứ! Giúp mk tự tin hơn, có thêm kiến thức, được vui chơi lành mạnh bên cạnh học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn