Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Tình Đỗ Văn
Tình Đỗ Văn

Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Ưu điểm

Sau khi học khoá học của trung tâm, tôi cảm thấy mình giao tiếp tốt hơn, nâng cao từ vựng, ngữ pháp tiếng anh

Điểm cần cải thiện

Cần cải thiện thêm một số cơ sở vật chất nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt, nhiều điều kiện phát triển, giúp học viên năng động và học tập hiệu quả hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn