Khoá Nền Tảng 2 | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khoá Nền Tảng 2

Ưu điểm

Các Anh chị rất nhiệt tình. Học rất vui, rất bổ ích.

Điểm cần cải thiện

Cần thêm quạt.

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy học đi chắc chắn các bạn sẽ không hối hận đâu. Đây là một ngôi nhà rất tuyệt vời, nơi có những người bạn, người Anh chị sẵn sàng chia sẻ vs bạn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn