Lớp Chuẩn Rất Oke | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Kem Thuận
Kem Thuận

Lớp Chuẩn Rất Oke

Ưu điểm

Anh chị nhiệt tình vui vẻ hòa đồng và gặp đc nhiều ac trợ giảng nhiẹt tình xinh trai đẹp gái điển hình c trang

Điểm cần cải thiện

K có gì cả

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tốt
Hãy thử học
Phù hợp với những bạn định bắt đầu
Những bạn mất gốc
Những bạn không nhớ gì về tiếng anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn