Lớp Học Và Giảng Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn

Lớp Học Và Giảng Viên

Ưu điểm

Học rất vui, giảng viên thân thiện, hòa đồng

Điểm cần cải thiện

Cải thiện thêm phòng học có điều hòa

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau gần 1 năm học tập ở đây em cảm thấy rất vui,qen được bạn mới,học được nhiều kỹ năng hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn