Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Môi trường tốt, các chị rất very good và hòa đồng

Điểm cần cải thiện

Các chị cần tốt hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn hãy vào và trải nghiệm nha nha. Môi trường học tập thật sự rất tốt luôn á

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn