Môi Trường Ht | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Ht

Ưu điểm

Các anh chị của trung tâm rất tốt, luôn quan tâm đến các học viên, môi trường lành mạnh có thể quen với nhiều bạn mới

Điểm cần cải thiện

Tôi không có bất kì điểm cần cải thiện nào hết

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên đến với Tata bởi ở đây sẽ luôn có những buổi học thử để mọi người có thể làm quen với Tata

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn