Môi Trường Khá Thú Vị | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn

Môi Trường Khá Thú Vị

Ưu điểm

giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

điều hoà mát hơn ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

rất tốt để xây dựng nền tảng cho người mới bắt đầu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn