Nền Tảng Tiếng Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nền Tảng Tiếng Anh

Ưu điểm

Có nhiều hoạt động hay và bổ ích cho người học. Có giảng viên nhiệt tình tạo động lực cho người học

Điểm cần cải thiện

Các chị giảng viên cần bớt xinh gái hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia vào khóa học mọi người sẽ k còn sợ tiếng anh nữa, thấy việc học tiếng anh rất dễ dàng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn