Nền Tảng Tiếng Anh | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Quang Trần Văn
Quang Trần Văn

Nền Tảng Tiếng Anh

Ưu điểm

Sau khi học ở tata e cảm thấy rất hiệu quả,học tập tốt hơn đạt đươc kết quả tốt,và có tư duy mới mẻ hơn

Điểm cần cải thiện

Thêm nhiều cách học mới mẻ hơn để tăng hiệu quả học tập của sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia học để cải thiện tiếng anh của bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn