Nền Tảng Tiếng Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đức Trung
Đức Trung

Nền Tảng Tiếng Anh

Ưu điểm

Thân thiện, ân cần, chu đáo, hỗ trợ, giảng dạy chi tiết, trợ giảng nhiệt tình, giáo viên ân cần

Điểm cần cải thiện

Mọi thứ đều tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia và học tập cùng tập thể gia đình tata

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn