Nhận Xét Của Bản Thân | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Của Bản Thân

Ưu điểm

Phòng học mát mẻ. Bạn bè, giáo viên và trợ giảng thân thiện và nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

Leo tầng nhiều.

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất vui vẻ và bổ ích. Must try. Kèm theo rất nhiều hoạt động bổ ích và tích cự.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn