Nhận Xét Tata Eghlish | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Thuấn Quản
Thuấn Quản

Nhận Xét Tata Eghlish

Ưu điểm

Giáo viên, trợ giảng tâm huyết nhiệt tình, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Cần chỗ để xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia các khoá học và kỹ năng ở trung tâm. Rất có ích và thú vị

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn