Nhận Xét Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Xuân Ninh
Xuân Ninh

Nhận Xét Tata English

Ưu điểm

Bài học đa dạng
Môi trường học tập tốt
Các anh chị vui vẻ, hoà đồng,quan tâm

Điểm cần cải thiện

Có điều hoà ở tầng dưới

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên theo học tata sẽ được học tiếng anh ở môi trường tốt, được học thêm nhiều kĩ năng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn