Nhận Xét Trung Tâm | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Trung Tâm

Ưu điểm

Giáo viên trợ giảng thân thiện, sắp xếp kiến thức phù hợp, dễ hiểu dễ tiếp thu

Điểm cần cải thiện

Không có gì đáng lưu ý

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở trung tâm vì ko chỉ có kiến thức tiếng anh mà còn kiến thức về kĩ năng mềm tạo thêm động lực thay đổi bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn