Nhận Xét Về Tất English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Tung Nguyen
Tung Nguyen

Nhận Xét Về Tất English

Ưu điểm

Giáo viên vô cùng chu đáo tậm tâm vs học sinh . Trợ giảng hỗ trợ tận tâm vs các bạn

Điểm cần cải thiện

Vẫn còn 1 số lỗi nhỏ ở ứng dụng làm bài tập . Vấn đề này đã đc khắc phục rùi

Trải nghiệm và lời khuyên

Cần làm bài tập đâỳ đủ để ko hối tiếc . Chúc các bạn học tập vui vẻ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn