Nhận Xét Về Tata | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Trang Nguyen
Trang Nguyen

Nhận Xét Về Tata

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, vui vẻ hoà đồng quan tâm đến học sinh, đội ngũ trợ giảng tốt. Môi trường học tập vui vẻ thân thiện. Có cơ hội giao lưu học hỏi nhiều từ các bạn học viên khác, anh chị trợ giảng. Làm quen thêm nhiều người bạn tiếp thu nhiều kinh nghiệm

Điểm cần cải thiện

Không có gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm tuyệt vời, các bạn học viên mới nên đăng kí học để cải thiện tiếng anh của mình, cải thiện thêm nhiều kỹ năng khác. Để được cải thiện mình tiếp thu thêm nhiều tri thức và kinh nghiệm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn