Nhận Xét Về Tata | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đạt Nguyễn
Đạt Nguyễn

Nhận Xét Về Tata

Ưu điểm

Ngoài học kiến thức Tiếng Anh từ căn bản đến nâng cao, học viên sẽ học được nhiều kiến thức thực tế, kỹ năng có ích rất nhiều trong cuộc sống

Điểm cần cải thiện

nên có chỗ để xe riêng

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là một trong những trung tâm dạy tiếng Anh cho người mất gốc tốt, hiệu quả, tốt cho cả cuộc sống lẫn học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn