Nhận Xét Về Tata Enghlish | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đoàn Duy
Đoàn Duy

Nhận Xét Về Tata Enghlish

Ưu điểm

Thân thiện... Vui vẻ.. Nhiều điều bổ ích

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở Tata bạn ko chỉ học được Tiếng Anh chuẩn.chính xác. Mà còn giúp phát triển bản thân tốt hơn mooic ngày

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn