Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Mai Hoàng
Mai Hoàng

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt
Giảng viên, trợ giảng thân thiện, hòa đồng
Cơ sở học tập chất lượng
Đội ngũ giáo viên chất lượng
Có nhiều khóa học kĩ năng bổ ích

Điểm cần cải thiện

Không có điều gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Bạn nên tham gia các khóa học kĩ băng của trung tâm. Nó rất bổ ích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn