Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Hà Vũ Ngọc
Hà Vũ Ngọc

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Chất lượng giảng dạy tốt,môi trường thân thiện,cơ sở vật chất tốt...học phí của khoá học có thể chấp nhận đc.Trong quá trình học được hỗ trợ nhiều từ trợ giảng và admin.Ngoài ra trung tâm còn có các khoá học ngoại khoá phát triển bản thân rất là tốt.

Điểm cần cải thiện

Nên tạo không khí sôi nổi để quá trình học tập đạt kết quả tốt nhất.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm là nên tự học để đạt hiệu quả cao nhất

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn