Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Trung tâm không chỉ cải thiện cho mình về tiếng anh mà còn cải thiện cho mình rất nhiều các kĩ năng cần thiết khác . Đội ngũ giảng viên cũng rất nhiệt tình tâm huyết !

Điểm cần cải thiện

Trung tâm nên mở rộng thêm ra nhiều nơi hơn trên cả nước để mọi người có thể cùng tham gia và có nhiều trải nghiệm thú vị về nơi đây .

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi người nên thử tham gia các khoá học ở đây để bên cạnh việc trao dồi về tiếng anh , chúng ta có thể trải nghiệm các hoạt động thú vị khác .

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn