Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Mọi người thân thiện, giúp đỡ nhau học tập tiến bộ hơn, ngoài kiến thức tiếng anh còn được học nhiều điều bổ ích như kĩ năng mềm, các hoạt động ngoại khoá, phát triển vản thân

Điểm cần cải thiện

Đẩy nhanh thời gian hoàn thành khoá học, Cơ sở vật chất.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã chuẩn hoá được phát âm và đọc rõ được những từ theo đúng từ điển, nếu bạn nào còn yếu cách phát âm và giao tiếp thì hãy đến với Tata English

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn