Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đào Quân
Đào Quân

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Tận tâm với học viên

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là một nơi tuyệt vời dành cho các bạn sinh viên. Đặc biệt là các bạn sinh viên năm nhất, sẽ có được rất nhiều thói quen tốt cho tương lai

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn