Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Tâm Nguyễn
Tâm Nguyễn

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Giáo vien tốt, tận tình

Điểm cần cải thiện

Không có điều gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên học tại đây, các giáo vien rất tận tình, vui vẻ, đem đến cho các bạn cảm giác học tập tốt nhất

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn