Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Manh Dinh
Manh Dinh

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Môi trường học thân thiện, phù hợp với những người mất gốc

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn học viên đến đây không những sẽ được định hướng lại việc học tiếng anh cùng với đó rất phù hợp với những người thiếu kiên trì, mất gốc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn