Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Rất tận tâm

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất tận tâm, nâng cao kĩ năng nghe nói, giáo viên nhiệt tình, được học cả kĩ năng mềm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn